Møt oss på Advokatenes fagdager

Vi stiller med stand på Advokatenes fagdager i Oslo, torsdag 26. mai og fredag 27.mai.

Besøk oss gjerne på standen dersom du har spørsmål om løysinga, eller du berre har lyst til å møte oss.

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.

Sammenslåing av Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder blir sammenslått til ett embete fra 01.01.2016. I perioden mellom 11.desember og 4.januar vil ikke saker bli sendt til utbetaling.

Ny funksjonalitet

I dag, 24.11.2015, har vi lansert ny funksjonalitet når du logger deg inn på rettsrad.no. 

Du vil no kunne sjå saker som vart sendt inn i den tidlegare løysinga, i nedtrekksmeny under "Saker under handsaming". Der finn du "Saker som er arkivert" som er dei gamle sakene.

Vi har også innført meldingsboks mellom sakshandsamar og innsendar. Her vil du motta e-post dersom sakshandsamar har ei melding i saka som du har sendt inn. Og du vil finne desse meldingane under knappen "Meldingsboks".

Skjemaet har fått ny utsjånad

Utsjånaden er endra som eit leidd i eit pågåande prosjekt for å forbetre løysinga. Det er gjort få endringar utover det reint visuelle.

Den største endringa i funksjonalitet er at lenkja til "min profil" er plassert i nedtrekksmenyen du får fram ved å trykkje på  namnet ditt oppe til høgre i skjermbiletet. Der finn du også "logg ut"-knappen, som vi har lagt til no i seinare tid.

Likningsopplysingar for 2014

Likningsopplysingane er no tilgjengelege i løysinga.