Facebook | Twitter Skriv ut

Melding om feil ved løysinga

Som driftsansvarleg er det Fylkesmennenes fellesadministrasjon som har ansvaret for å rette opp feil i løysinga. Vi set stor pris på tilbakemeldingar om eventuelle feil.

Nedanfor finn du eit skjema du kan nytte for å kome i kontakt med oss. Du kan også sende ein e-post til rettshjelp@fylkesmannen.no. Vi tek kontakt med deg så snart som råd.

Publisert: 21.10.2014 Sist endra: 21.10.2014

Namn
E-post
Telefonnummer
Kva gjeld henvendinga
Beskrivelse av problem