Facebook | Twitter Skriv ut

Rundskriv

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidd eit nytt rundskriv, SRF-1/2017. Rundskrivet erstattar Justisdepartementet sitt rundskriv G-12/05.

Rundskriv er orienteringar fra departementa til dei det vedkjem om tolkingar av lover og forskrifter.

Rundskriv SRF-1/2017 omhandlar praktiseringa av regelverket kring området for fri rettshjelp. Det gamle rundskrivet vil framleis vere tilgjengeleg på denne sida.

Justisdepartementet sitt rundskriv G-13/2005 med kommentarar til stykkprisforskrifta, gjeld framleis.

Rundskriva finn du ved å trykkje på lenkjene i menyen til venstre.

Publisert: 21.10.2014 Sist endra: 21.10.2014