Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedanfor kan du finne ut om du oppfyller vilkåra for fri rettshjelp.

Dersom du er gift/samboer, bruk samlet årsinntekt.

Dersom formue er negativ, bruk 0.

Vennligst velg rettsområde