Slik blir du brukar

Det er berre advokatar og rettshjelparar med ei aktiv bevilling i registeret til Tilsynsrådet som kan bli sjølvstendige brukarar av systemet.

Første gongen du loggar deg inn i løysinga må dette skje gjennom ID-porten.

Etter at du er registrert som brukar, vil du kome rett inn i skjemaløysinga når du trykker på "Logg på skjema". Du treng altså ikkje brukarnamn eller passord for å logge inn.