Rettleiarar til stykkpris- og salærforskriftene

Justis- og beredskapsdepartementet har erstatta kommentarar til stykkpris- og salærforskrifene med eigne rettleiarar.

Les meir om rettleiar til stykkprisforskrifta på regjeringen.no.

Les meir om rettleiar til salærforskrifta på regjeringen.no.

Lenkjer til sjølve rettleiarane finn du på framsida av rettsrad.no og i høgremenyen på denne sida.

Publisert 29.09.2021