For sakshandsamarar hjå Statsforvaltaren

Sakshandsamarane hjå Statsforvaltaren nyttar løysinga som eit ledd i handsaminga av rettsrådssakene som vert sendt inn elektronisk.

På denne sida vert det lagt ut informasjon som er relevant for sakshandsamarane hjå Statsforvaltaren.