Facebook | Twitter Skriv ut

Slik blir du brukar

Det er berre advokatar og rettshjelparar med ei aktiv bevilling i registeret til Tilsynsrådet som kan bli sjølvstendige brukarar av systemet.

Første gongen du loggar inn i løysinga etter 5. januar 2015, må dette skje gjennom ID-porten. Bakgrunnen for dette er at du må registrere deg som brukar av løysinga. Dette må du gjere sjølv om du tidlegare har vore brukar.

Etter at du er registrert som brukar, vil du kome rett inn i skjemaløysinga når du trykker på "Logg på skjema". Du treng altså ikkje brukarnamn eller passord for å logge inn.

Publisert: 19.05.2014 Sist endra: 19.05.2014


Vilkår for bruk/Personvernerklæring