Nyhende for sakshandsamarar

No blir det snart enklare for tolkar å levere salærkrav i fritt rettsråd-saker

Vi har byrja arbeidet med å leggje til rette for at tolkar kan sende salærkrav for tolkeoppdrag elektronisk via den elektroniske skjemaløysinga for fritt rettsråd. Oppdraget er gitt og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Les mer

Nye funksjonar på rettsrad.no 2016

Utviklarane på rettsrad.no har laga til nye funksjonar for sakshandsamarane og advokatane på rettsrad.no. Vi har også hatt nokre feilrettingar i sjølve skjemaet. Dei største endringane er lista opp under.

Les mer

Abonner på nyhende

Dersom du ønskjer å motta nyhende frå rettsrad.no, kan du registrere deg her.

Abonner på nyhende.