Facebook | Twitter Skriv ut

Statistikk

Kvart år rapporterer embeta inn kor mange av rettsrådssakene dei har fått inn elektronisk.

Embeta rapporterer også inn kor mange saker dei har fått totalt. Dette gjer det mogleg for oss å følgje med på om talet elektroniske saker aukar.

Embeta har rapportert inn tal sidan 2009. I menyen til høgre finn du ei oversikt over dei innrapporterte tala for perioden 2009-2017.

Publisert: 22.10.2014 Sist endra: 22.10.2014