Facebook | Twitter Skriv ut

Skjema for rapportering

Her finn de skjemaet som skal nyttast ved den tertialvise rapporteringa.

Kvart tertial ber vi embeta om å rapportere inn kor mange av fritt rettsrådssakene som vart mottekne elektronisk. Tala vert nytta til statistikk, og som grunnlagsdata for utvikling og drift av skjemaløysinga.

Til høgre finn du ei brukarrettleiing for korleis du søkjer opp både totalt innkomne journalpostar og journalpostar sendt inn elektronisk. 

Publisert: 22.10.2014 Sist endra: 22.10.2014

Embete
Ditt namn
Din e-post
Totalt innkomne tolkesaker
Totalt innkomne rettsrådssaker
Rettsrådssaker mottatt elektronisk