Facebook | Twitter Skriv ut

Faglege spørsmål

Kvart embete har ansvaret for å gje fagleg rettleiing om regelverket for fri rettshjelp til advokatar med kontoradresse i deira fylke. For fagleg rettleiing, kontakt "ditt" embete.

Kontaktinformasjonen til dei ulike embeta finn du til høgre.

Publisert: 20.10.2014 Sist endra: 20.10.2014


Fylkesmannen i Oslo og Viken
Tlf: 69 24 70 00
fmovpost@fylkesmannen.no 
Fylkesmannen i Innlandet
Tlf: 62551000
fminpost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Tlf: 33371000
fmvtpost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Agder
Tlf: 37017500

fmagpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Rogaland
Tlf: 51568700
fmropost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Vestland
Tlf: 57643000
fmvlpost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tlf: 71258400
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
 Fylkesmannen i Trøndelag
 Tlf: 74168000
fmtlpost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Nordland
Tlf: 75531500
fmnopost@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Tlf: 78950300
fmtfpost@fylkesmannen.no