Endringar i stykkprisforskrifta i utvisningssaker

Frå 1.april 2023 er det vedteke endringar i stykkprisforskrifta i utvisningssaker. Endringa inneber at det ikkje gis fritt rettsråd i saker der forhåndsvarsel om utvisning gis samtidig med vedtak som fastset ein utreisefrist. Ved klage i slike saker, gis det ein stykkpris med 4 gonger salærsatsen. Den nye stykkprisen på klagestadiet i desse utvisningssakene, er lagt inn i den digitale skjemaløysinga for fritt rettsråd. Her kan du lese meir om forskriftsendringa.

Publisert 29.03.2023