Sammenslåing av flere Fylkesmannsembeter 01.01.19

Flere embeter blir sammenslått fra 01.01.2019.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Østfold blir sammenslått til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark blir sammenslått til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane blir sammenslått til Fylkesmannen i Vestland.

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir sammenslått til Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark blir sammenslått til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skifter navn til Fylkesmannen i Agder.

I en periode fremover vil det derfor ta lengre tid før saker til disse embetene blir behandlet. 

Rettshjelpskalkulator

Privatpersonar kan no sjekke sjølv i vår rettshjelpskalkulator om dei har rett på fri rettshjelp.

Rettshjelpskalkulator

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.