Nyhende

Ligningsopplysningar for 2018

Likningsopplysingane er no tilgjengeleg i løysinga.

Les mer

Nye funksjonar på rettsrad.no

Vi har i dag lagt til nokre nye funksjonar og gjort nokre mindre erndingar i den elektroniske skjemaløysinga rettsrad.no.

Les mer

Likningsopplysningar for 2017

No er likningsopplysningane for 2017 tilgjengelege i den elektroniske skjemaløysinga direkte via Skatteetaten. I tilfelle der likninga for 2017 enno ikkje er klar, er det inntil vidare opplysningane for 2016 som kjem opp ved registrering av saker.

Les mer

Ligningsopplysningar for 2016

Likningsopplysingane er no tilgjengeleg i løysinga.

Endringar i rettshjelpslova

Det er vedteke endringar i lov 13.juni 1980 nr.35 om fri rettshjelp frå 1.juli 2017.

Les mer

Nye funksjonar på rettsrad.no

Vi har i dag lagt til nokre nye funksjonar og gjort nokre mindre endringar i den elektroniske skjemaløysinga rettsrad.no. 

Les mer

Nytt rundskriv og nye salærsatsar i rettshjelpssaker

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidd eit nytt rundskriv om fri rettshjelp. Rundskrivet erstattar Justisdepartementet sitt rundskriv G-12/05. 

Les mer

No kan tolkar sende inn salærkrav elektronisk i fritt rettsråd-saker

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla ei elektronisk skjemaløysing som gjer det mogleg for tolkar å sende inn salærkrav elektronisk i fritt rettsråd-saker. Den nye skjemaløysinga er tilgjengeleg på www.rettsrad.no frå måndag 28.november 2016 kl.12.

Les mer

No blir det snart mogleg for tolkar å sende inn salærkrav elektronisk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utvikla ei elektronisk skjemaløysing som gjer det mogleg for tolkar å sende inn salærkrav elektronisk i fritt rettsråd-saker via rettsrad.no. Frå og med måndag 7.november 2016 vil utvalde tolkefirma og embete få teste løysinga i ein pilotperiode, og innan utgangen av året er målet at den nye løysinga kan takast i bruk av alle tolkefirma, tolkar og embete.

Les mer

Ligningsopplysningar for 2015

Likningsopplysingane er no tilgjengeleg i løysinga.

Abonner på nyhende

Dersom du ønskjer å motta nyhende frå rettsrad.no, kan du registrere deg her.

Abonner på nyhende.