Sammenslåing av Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag blir sammenslått til ett embete fra 01.01.2018. I en periode fremover vil det derfor ta lengre tid før saker til disse embetene blir behandlet.

Rettshjelpskalkulator

Privatpersonar kan no sjekke sjølv i vår rettshjelpskalkulator om dei har rett på fri rettshjelp.

Rettshjelpskalkulator

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.