Viktig melding om vedlikehald

Rettsrad.no skal ha planlagt vedlikehald torsdag 17.06.21 kl.14.00-23.59. Det vil ikkje vere mogleg å sende inn skjema for søknad om fritt rettsråd i dette tidsrommet.

Rettshjelpskalkulator

Privatpersonar kan no sjekke sjølv i vår rettshjelpskalkulator om dei har rett på fri rettshjelp.

Rettshjelpskalkulator

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.