Sammenslåing av Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag blir sammenslått til ett embete fra 01.01.2018. I en periode fremover vil det derfor ta lengre tid før saker til disse embetene blir behandlet.

Viktig informasjon

Grunna vedlikehald av løysinga kan www.rettsrad.no vere ustabil og delvis utilgjengelig  torsdag 22. mars i tidsrommet kl. 16:00-24:00.

Rettshjelpskalkulator

Privatpersonar kan no sjekke sjølv i vår rettshjelpskalkulator om dei har rett på fri rettshjelp.

Rettshjelpskalkulator

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.