Viktig informasjon

Grunna vedlikehald av løysinga kan www.rettsrad.no vere ustabil og delvis utilgjengelig tysdag 16. oktober i tidsrommet kl. 16:00 og utover kvelden. 

Rettshjelpskalkulator

Privatpersonar kan no sjekke sjølv i vår rettshjelpskalkulator om dei har rett på fri rettshjelp.

Rettshjelpskalkulator

Er profilen din oppdatert?

Dersom du ikkje har kontrollert opplysingane i profilen din etter at du tok i bruk den nye løysinga, bør du gjere det ved neste innlogging. For å få fram rett namn og adresse for ditt firma, må du trykkje på "Hent info frå Enhetsregisteret". Sjå nærare om korleis du oppdaterer profilen din her.